LEGO《Cities Of Wonders》香港限定 大埔鐵路博物館&上環西港城 開箱

《Cities Of Wonders》都完左好一陣子,而限定當中嘅 尖沙咀鐘樓 同 終審法院大樓 都同大家介紹過,要入要買都追得到啦。

剩低得返大埔鐵路博物館上環西港城未介紹,雖然喺公佈《Cities Of Wonders》限定嘅時候大家都質疑過點解呢兩個地點會入選,但呢個唔係今次嘅重點。並且當大家砌完之後你會發現呢兩 Set 嘅選件同砌法係上乘之作!

大埔鐵路博物館

212件算唔多組件,但真係唔可以睇少佢嘅能力


製作過程

Old Taipo Market Railway Station Parts List


有歷史、有建築特色,鐵路博物館係絕對當之無愧!用少量件去重塑外型結構同整個環境,而且屋頂及裝飾亦用組件特色去還原,係對組件了解到極致先做到嘅效果。

雖然旁邊嘅車卡造型雖然有所調整,但反而更配合、更合適,而且車卡的製作方法可以比玩家做一個參考。上環西港城

純以件數比較,西港城接近多一倍嘅數量又有咩效果?


 

製作過程

Sheung Wan Western Market Parts List

      


西港城樓頂同外觀設計的確出色,可惜如果跟官方說明書次序去組合,主體同底座接合會有困難。雖然用左印刷件去製造商舖櫥窗上嘅紋理,可惜件與件之間距離令呢個點綴被埋沒。

反而旁邊嘅電車更搶眼,用透明件嘅間距形成電車車窗嘅格式,令成個西港城加返好多嘅分數。兩個作品同樣因配襯嘅交通工具而搶眼,就算冇咁多件去製作成個建築,不如細細地砌架火車或者電車放喺自己枱頭玩下!

相關文章:

LEGO《Cities Of Wonders》香港限定 尖沙咀鐘樓 開箱

LEGO《Cities Of Wonders》香港限定 終審法院大樓 開箱

阿九

打機 - 識少少;玩具 - 識少少;睇戲 - 識少少;動漫 - 識少少..... 買膠、派膠、分享膠!Only The Best Is Good Enough! Lego Enthusiast //goo.gl/HRnxDW

追蹤

更多文章