《THE DIVISION 湯姆克蘭西:全境封鎖》DarkZone叛變玩法解說

maxresdefault

暗區Dark Zone 因為出既裝備比較好,而且當到達DarkZone Rank 30就可以買紫裝,Rank 50可以買金裝設計圖,所以係遊戲中兵家必爭之地。係呢個咁兇險既地方,大家有時候不知不覺就會變左紅名骷髏頭,如果熟悉當中的叛變法則,可以有效避免呢種程况。(當然你要打人另計)

首先暗區中的玩家分為四類:

良好玩家、有敵意玩家、0級叛變玩家、1-5級叛變玩家

良好玩家就係乖乖仔,唔洗多講

有敵意玩家是對其他玩家有少量攻擊行為,但係傷害沒有達到足以變成叛變玩家的級別,係呢個時候收手唔好再打就無事。(系統會同你講再射落去就變叛變特工)

0級叛變玩家,就是當你變成有敵意玩家之後繼續對射良好玩家造成傷害而變成。呢個級別算比大家一個懸崖勒馬的機會,大約18秒左右又可以變返做良好玩家。(18秒後又一條好漢,yeah) 呢個狀態將會顯示一個骷髏頭但係唔會有圓圈倒數計時。

注意:組隊情況下,只要有隊中一名玩家叛變將使全隊叛變。(跎衰家咪呢種)

1-5級叛變玩家。這個時候你已經入魔 (Let’s the killing begin)。只要打跪良好玩家,就會直接變成1級叛變,係呢個時候你去尾刀埋同一人都唔會變成2級。如果要成為2級叛變就需要殺另一位良好玩家(樹敵為樂)。繼續殺人既話級別就會一路增長,最高到5級(ManHunt)。如果要漂白既話,就要等到數時計完(即係逃亡丫)。

恢復時間如下:1級叛變90秒,2級叛變120秒,3級叛變160秒,4級叛變240秒,5級叛變300秒。

攻擊規則:

1) 良好玩家可以對1-5級叛變玩家隨意攻擊,不會變成叛變。(見到紅名就追啦)

2) 當一位良好玩家攻擊0級叛變玩家時,如果果位0級叛變玩家唔係因為攻擊呢位良好玩家而變成叛變的話,咁呢位良好玩家就會變成叛變玩家。0級玩家和1級叛變玩家既分別只係在於骷髏頭周圍的倒數計時進度條,0級無進度條顯示。

例子:A攻擊B,A變身叛變0級。如果B反擊,不會有任何懲罰。如果路人C見義勇為攻擊A,則路人C會變成叛變狀態。

叛變特工交戰規則:

1)  0-5級特工在交戰中,倒數計時在脫離戰鬥之前都將暫停。

2) 對良好玩家造成一定傷害後,倒數計時將重置。殺死一定數量玩家後,叛變等級將會提高,倒數計時時間亦會相應增多。

3) 係只有一名叛變玩家在進行擊殺良好玩家的情況下,如果隊友距離太近,叛變等級亦會一同上升。

森麻

VJGamer總編,細細個已經蒲機舖,機齡甚深,熱愛電玩文化。

追蹤

Facebook 更多文章