《 Final Fantasy 14 online 》同妖怪手錶 crosssover !?

《 Final Fantasy14 online 》將會同有重大更新,令玩家最估唔到就係會同妖怪手錶 crossover,除咗有好多妖怪手錶嘅角色登場係FF世界,仲有妖怪手錶嘅主題武器。
1 2 3 4 5 6 7
今次crossover唔只係《 FF 14 online 》,黎緊 6月係 3DS 平台推出嘅《 妖怪手錶 3 》都會有 FF嘅角色登場,例如陸行鳥等。
8 9
雖然 妖怪手錶 係日本好 hit,但小編覺得同 FF crossover好似唔係好夾咁,不過日本人一定 buy。