《Detroit: Become Human》主角由男變女?

大家有跟開都應該記得由《Heavy Rain》團隊「Quantic Dream」所製嘅《Detroit: Become Human》第一次發佈係以女主角 Kara 去介紹。

當時「Quantic Dream」仲講點解用 Kara 其實係嚟自 2011 年佢地嘅短片《KARA》

今年 E3 佢地當然有新公佈,仲有埋基本玩法,但竟然同我轉左唔係 Kara!轉左自新角色叫 Connor,仲要係個木過木頭嘅仿生人,我地完全冇左種衝動啊!(畀返 Kara 我地啊!)

其實 Connor 只係第二個遊玩角色,Kara 當然仲可以比我地享用使用!


新聞稿內容

Connor,異常仿生人獵人

Connor是繼Kara之後,我們要介紹的第2個遊玩角色。

Connor 是為了協助警方調查異常事件而設計的先進原型機。他個性冷靜擅長分析;思考速度快能從一些令人驚訝的先進機能獲得好處。他非常堅決,沒有什麼比完成被預設的任務更加重要。

在這個新影片中,Connor面臨一個異常仿生人挾持小女孩並威脅要從屋頂跳下的案件。根據你做出的決定和策略,將影響Connor的營救小女孩的任務成敗,以及生死存亡。你的行動會導致不同的結果,並對之後的故事造成影響。

7c9a1e72799f0a9b81d66b8d618efe91-da6ohrl

DETROIT遊玩你自己的故事

Detroit將我們在以往作品做出的遊戲概念帶往另一個層次(我們是這樣打算的啦…笑)

Detroit要讓您遊玩這段故事。透過你的行動和決定來進行故事並面對你的選擇所導致的結果。你全權負責這些角色的命運。你將變成一個必須做出影響整個故事和遊戲世界的重大抉擇的「共同編劇」。

在你扮演所有角色的同時,將可從不同角度看待這個故事。每個決定都要好好衡量,因為每個角色採取的行動都會對其他人造成影響。你也必須避免讓角色身陷危險,因為他們可能會全部喪生,就像Heavy Rain 一樣,沒有他們故事還是會繼續進行。

27379101380_0d0d4014bd_b

全新遊戲引擎

遊戲的重點不是技術,情感的表現也不一定需要最新的繪圖效果,但是我們想要讓Detroit做到最好(好吧,我們也想要開發新技術)。我們開發了擁有許多新技術的全新遊戲引擎(新的渲染器、動態照明引擎、物理著色器、物理攝影機和許多新功能)。如果你和我一樣,對這些用語覺得陌生,就來看看這段影片吧。

 

成為人類

Detroit這個故事描述了各種情感、進退兩難和做出艱難決定的過程。Detroit不只是在講仿生人意識到必須爭取自身的自由,同時也是一個和我們的世界的各個階層都能有所共鳴的故事,講述自由和如何成為你自己。

和以往一樣,我們對這個遊戲傾注了我們所有的愛和熱情,我們真誠地希望你能夠和我們享受開發的過程一樣來享受這個遊戲。

為了讓Detroit成為我們想要的那個獨一無二的遊戲,還有好多活要幹,但是我們希望你會喜歡這段初次公開的遊玩影片。

 

阿九

打機 - 識少少;玩具 - 識少少;睇戲 - 識少少;動漫 - 識少少..... 買膠、派膠、分享膠!Only The Best Is Good Enough! Lego Enthusiast //goo.gl/HRnxDW

追蹤

更多文章