AI識學習玩家行為 ! ? 極恐怖遊戲《Hello Neighbor》曝光 !

2
單睇呢隻 game 嘅畫風你地一定會話我搞錯,點睇都唔似恐怖 game,呢隻由 tinyBuild 開發嘅獨立恐怖遊戲 故仔講玩家附近黎咗個新鄰居,呢個鄰居好古怪,屋企有個地下室被重重封鎖,玩家要潛入呢個神秘鄰居屋企,解開呢個地下室之謎 !而呢位神秘鄰居當然會對玩家格殺勿論,而呢隻 game 嘅賣點就係個 AI (神秘鄰居)會跟據玩家行為變化而進行相對應付。
1 3 4 5 6
例如習慣係窗爬入,神秘鄰居就會係窗口 set 捕獸夾,習慣係大門潛入,神秘鄰居就會 set cctv,被發現但成功逃脫,神秘鄰居會行捷徑捉你。由於 AI 會依玩家行為而變化同學習,你愈玩個 AI 會愈聰明,玩家要花更多心思先可以打爆機 !
vlcsnap-2016-10-05-04h54m57s12 vlcsnap-2016-10-05-04h55m10s140 vlcsnap-2016-10-05-04h55m26s82 vlcsnap-2016-10-05-04h55m46s20 vlcsnap-2016-10-05-04h56m52s164 vlcsnap-2016-10-05-04h57m07s45 vlcsnap-2016-10-05-04h57m23s215 vlcsnap-2016-10-05-04h57m54s19
睇埋 gameplay 就知幾恐怖 !

《Hello Neighbor》預計2017 年 9 月正式推出,推出平台未定,有興趣嘅朋友記住留意 !

艾力

幪面超人頭號粉絲,玩具figure 無一不歡,極喜歡玩潛入式遊戲。怎吃也不胖,只因最喜歡「食字」﹗人生座右銘是「自作樂,很快樂」。

追蹤

更多文章