【E3 2018】漂泊神話與傳說古希臘世界 《刺客教條:奧德賽》

E3 前,U記就事先放定係片講定 《Assassin’s Creed Odyssey(刺客教條:奧德賽)》會公佈,大家估嚟估去今次喺古希臘玩啲乜、同歷史邊個大事件有關連等等。

最終《刺客教條:奧德賽》時代背景設喺公元前431年到公元前404年嘅伯羅奔尼撒戰爭,而主角係年幼被家族宣判死刑的斯巴達戰士,漂泊冒險中尋找自己嘅真正血統身份。

玩家亦可以選擇係使用男角 Alexios 亞歷克西歐斯或者女角 Kassandra 卡珊卓其中一人去進行遊戲。而今集亦破天荒採用互動式對話,玩家嘅選擇隨時影響遊戲其他角色同故事發展。    

上集《Assassin’s Creed: Origins (刺客教條:起源)》嘅自訂武器、裝備、技能都繼續見得到,而久違嘅大型戰爭場面亦重現眼前。 

另外 Ubisoft 亦喺 E3 展上發表三款典藏版,同時確認將喺亞洲地區推出。

Ubicollectibles 另外發表根據《刺客教條:奧德賽》製作嘅亞歷克西歐斯公仔(高 32 CM)、卡珊卓公仔(高 29 CM)以及列歐尼達斯斷矛複製品(長 60 CM)。

《Assassin’s Creed Odyssey (刺客教條:奧德賽)》繁體中文版將於 2018 年 10 月 5 日在 PlayStation 4、Xbox One 以及 Windows PC 平台全球同步發售。

阿九

打機 - 識少少;玩具 - 識少少;睇戲 - 識少少;動漫 - 識少少..... 買膠、派膠、分享膠!Only The Best Is Good Enough! Lego Enthusiast //goo.gl/HRnxDW

追蹤

更多文章