【E3 2019】Switch 平台《薩爾達傳說:曠野之息》續篇現正開發中!

 

今次「Nintendo Direct E3 2019」裡面最令玩家興奮嘅新消息,相信絕對係官方宣佈《薩爾達傳說:荒野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)嘅續篇正在開發中!

 

 

喺活動上面,官方展示遊戲第一條概念影片,不過目前劇本走向、推出日期等等,似乎都唔會咁快有新消息住。

由於 Switch 平台今年往後黎緊嘅遊戲數量都多,當中仲有唔少係注目重點作品,所以大家都無預料到居然會有《Zelda》系列方面帶黎嘅驚喜!

 

 

片段裡面,見到 Link 一行人深入神秘神殿,似乎今集作品又會遇上一連串令人著迷嘅新謎題。

《薩爾達傳說:荒野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》係 2017 年嘅 Game Of The Year,亦都係 Switch 剛剛推出時首批作品;操作模式善用 Switch 機能之餘,遊戲本身嘅故事同埋遊戲性都極高,相信除左我地編輯部,在座各位朋友都會認同佢係一隻不可多得嘅經典好玩作品。

續集有更多新消息,我地會再同大家分享。

 

神婆

神婆 非典型占卜師,唔神秘,無形象,除了鐘意聽客人講故事,夜間興趣係打機睇動漫同玩貓;日系遊戲及 JRPG 專攻!

追蹤

Facebook 更多文章