【TGS 2019】揭開生化新作神秘面貌 《Project Resistance》扮演暴君落場一挑四

今年東京遊戲展 TGS 2019 展出咗 2 隻非對稱對戰遊戲,其中一隻就係 Capcom 嘅生化危機新作《Project Resistance》。由於喺展前先公佈呢隻作品,所以實際到底係咩黎真係無人知道。我地有幸得到 Capcom 安排試玩一小時,感覺頗為新鮮,值得留意。

 

 

《Project Resistance》雖然係生化危機系列,但係暫時就未見一眾主角 Leon、Chris、Jill 等蹤影,不過喪屍犬、 Licker、暴君等都有登場。遊戲舞台係大家都好熟悉嘅浣雄市(Raccoon City),同樣係要面對次次都搞到一鑊泡嘅藥廠 Umbrella。

 

出一隻 Licker 已經好難打

 

遊戲屬不對稱對戰,玩家會分為二邊陣型,一邊係可操控房間設施嘅主謀「Mastermind」,另一邊係被俘虜至設施,四人一組嘅生還者。而每關都會分成 3 個區域,生還者一方只要於限時內通過全數區域就會勝出,反之計時器倒數完結又或者生存者全滅則主謀方勝利。

 

生還者四人組,各自有自己能力及定位

 

生還者一方係 Umbrella 俘擄黎做實驗嘅普通市民,今次試玩版有四位角色選擇,分別係補師(可顯示附近道具及範圍補血)、駭客(可暫時癱瘓攝影機)、近戰坦克(有團體加防 Buff)、近戰攻擊手(超強近戰攻擊力,試玩曾爆擊一拳扣 23xx 血量),每位角色分別有 1 招主動技(四選一)能及 1 招必殺技,因人而異,而角色不能重複選擇。

 

隊友倒地一定要救,過關條件係全員生還

 

生還者可以喺地圖周圍搜尋資源,但係唔好見野就執,因為並非每位角色都適用。例如近戰攻擊手並唔會使用槍械,所以有彈藥的話應該留比隊友執。另外仲要搵過關必需嘅 Key Item,如果玩家全部分散行動的話就好容易被對方逐個擊破。

 

生還者一方要周圍搵 Key Item 過關

生還者玩家地圖,只會顯示隊友位置及已探索地區

 

扮演主謀「Mastermind」嘅玩家可透過每間房中攝影機掌握生還者資訊,同時可設置機關、陷阱、放怪等等,而且更可以選擇其中一隻怪「上身」,自己落場操控該怪物去攻擊。另外所有機關及召喚怪物都可以即時進行,即係可以趁生還者搵道具時喺佢後面生隻怪出黎……而且最後更可以召喚暴君兼上身,頗屈機。

 

可以隨時召怪出黎,好屈機

腳邊生怪令對手防不勝防

可親自操控暴君落場無雙

主謀方開場前有得 Set 自己套 Deck

主謀有極強優勢,地圖會顯示所有生還者身處地點及掌握所有過關道具位置

 

試玩後感

現時遊戲平衡度似乎並未調整好,據聞可以完全通關所有區域嘅隊伍廖廖可數,又因為地圖大都頗為狹窄並且無緊急迴避等動作,所以生還者一方要逃命並不容易。加上即使搵齊所有 Key Item,但最後只要主謀方擺隻暴君喺終點度就接近必勝(暴君有一擊必殺技),因為生還者必需四人到達先算贏。

如果四位朋友一齊玩的話,的確係幾緊張刺激,但係平衡度方面必需要大力改善,否則只會步「名作」Evolve 後塵。

 

 

《Project Resistance》發售日期未定,對應平台為 PS4 / Xbox One / PC Steam。

 

森麻

VJGamer總編,細細個已經蒲機舖,機齡甚深,熱愛電玩文化。

追蹤

Facebook 更多文章