The BRICKER 經典系列-奇經八脈 開箱

The BRICKER 同 MOC 唔多介紹啦,仲要介紹就自己飛返去上次宮本武藏 開箱度啦。

13244778_1726140581008657_7374041984998903934_n

今次就係一個玩味非常重,好好玩好搞笑嘅作品 經典系列-奇經八脈

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%888-34-22

同上次宮本武藏一樣都係 Minifigure 樽包裝。

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%887-45-53%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%886-51-53

因為今次就冇場景,所以唔太多組件嘅。

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%887-48-51

預購就會送多個女裝長髮XD

15369813_10157796310425363_901830447_o

今次奇經八脈睇就好似好簡單,但要喺 Minifigure 印咁仔細整齊嘅點其實一啲都唔容易。

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%887-51-57 %e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%8811-12-18 %e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%8811-12-29

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%888-45-45

配件方面最有心思當然喺啲「字」度啦。

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%887-58-55

我都要問問 The BRICKER 點解會寫呢三句對白先?XD

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%8810-19-52

光脫脫唔多好睇有啲怪,加返啲野先!

%e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d

就係呢一條小小嘅紅色纏腰布就睇得出 The BRICKER 佢地幾細心。如果普通用刀鎅開就好容易爛,所以佢地特登搵雷射切割方式去開呢個布位,厲害!

15368824_10157796227930363_326577732_o

今次點解話玩味重呢,因為呢隻奇經八脈都幾百塔,就咁影都有啲搞笑意味。

%e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d2 %e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%889-36-55

同場借奇經八脈介紹下 VJGamer Minifigure

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%8810-24-26


%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%8810-08-41

男又好

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%8810-08-25

女又好

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%8810-17-51

有病唔洗食藥嘅!

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%8810-18-47

睇VJGamer 遊戲殿啦!

以上講笑,有病記得睇醫生食藥!

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%888-47-21

另外講左好耐嘅豪傑系列:巖流島對戰組-佐佐木小次郎有新相睇啦!

15400469_1824693527820028_1525934293093441757_n 15400980_1824698744486173_2308730437600303065_n

佐佐木小次郎登場再同大家開箱!去玩人仔啦!

%e7%9b%b8%e7%89%87-9-12-16-%e4%b8%8b%e5%8d%888-46-28

 

 

阿九

打機 - 識少少;玩具 - 識少少;睇戲 - 識少少;動漫 - 識少少..... 買膠、派膠、分享膠!Only The Best Is Good Enough! Lego Enthusiast //goo.gl/HRnxDW

追蹤

更多文章