The BRICKER 豪傑系列:巖流島對戰組-佐佐木小次郎 開箱

13244778_1726140581008657_7374041984998903934_n

The BRICKER 又嚟啦,今次係巖流島對戰組最終章 – 佐佐木小次郎

奇經八脈又出嚟搶鏡!

同過往一樣都係 The BRICKER 獨家嘅 Minifigure 包裝。

巖流島對戰組-佐佐木小次郎 本體

今次小次郎嘅本體多除左有兩個單表情頭部之外,仲有一個雙表情頭部比玩家選擇。

身上嘅印刷保持高質素水準,而且尤其衣物同褲嘅印刷式樣令整個外觀衣物質感更重!

加上一塊喺普通人眼中小小嘅布,但就成為佐佐木小次郎 朱陣羽織 造形。

普通狀態

戰鬥狀態

巖流 燕返

巖流島對戰組-佐佐木小次郎 場景

今次佐佐木小次郎場景見名牌都估到以樹為場景主體,雖然只有一樹、一地、一底座,但整體件數亦唔少。

場景底座嘅砌法、設計,同武藏嘅有相類似

巖流島對戰組-佐佐木小次郎 完成!

有晒兩個巖流島對戰組當然係要合埋一齊玩先係整個完成品!

舞台都已經準備好,決戰一觸即發!

襯呢個時候講返其實巖流島喺 2003 先正式改建比公眾觀光,依家大家去開日本山口縣的話順道去朝拜一下。

睇完呢篇 佐佐木小次郎 開箱 如果香港玩家想訂購 The BRICKER 嘅作品,可以喺 Facebook PM 我地代為訂購!

 

阿九

打機 - 識少少;玩具 - 識少少;睇戲 - 識少少;動漫 - 識少少..... 買膠、派膠、分享膠!Only The Best Is Good Enough! Lego Enthusiast //goo.gl/HRnxDW

追蹤

更多文章