Splatoon 2 資料全面睇 未登場武器裝備情報公開

斷估大家玩《Splatoon 2》都過晒 20LV 啦掛,係咪覺得啲武器用到好悶下呢,唔洗擔心,因為外國有玩家發現咗疑似會新增既武器,慢慢睇下有無邊款啱你啦!

覺得睇唔清楚或者你玩美版?比埋個網你有英日對應,仲有埋裝備資料夠晒方便睇

Splatoon 2 Data 傳送門

而且有玩家就喺1.1.1嘅更新資料度搵到啲新地圖資料,又係啲「意外流出」去話比玩家知我有貨賣,不過相信大家點都會繼續呢個「油牆假期」!

新版圖Kawa

新版圖Pillar